Podokręg

ZWIĘKSZONA LICZBA ZAWODNIKÓW REZERWOWYCH - z 7 do 9

13/03/2023 16:30

Zarząd PZPN na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2023 r. przyjął Uchwałę nr II/36 w sprawie zmiany Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.


Zmianie uległy postanowienia § 12 ust. 4 Uchwały. Zgodnie z przyjętym brzemieniem:
W rozgrywkach innych niż wskazane w ust. 3, na ławce rezerwowych, poza 9 zawodnikami rezerwowymi wpisanymi do protokołu, może przebywać 7 oficjalnych przedstawicieli klubowych, w tym trener, asystent trenera, kierownik drużyny, lekarz i masażysta. Nazwiska tych osób winny być wpisane do protokołu.

Przyjęta zmiana oznacza, że zwiększona, do 9 zawodników, została dopuszczalna liczba zawodników rezerwowych we wszystkich rozgrywkach prowadzonych przez PZPN i Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, w których do tej pory ta liczba wynosiła 7 zawodników.

Nowe zasady obowiązują od rundy wiosennej bieżącego sezonu.