Prezydium

  1. Marek Kubica - Prezes Podokręgu Bielsko-Biała
  2. Janusz Mędrzak – wiceprezes podokręgu ds. rozgrywek
  3. Wojciech Waligóra – wiceprezes podokręgu ds. kontaktów z klubami i samorządami
  4. Jarosław Rozmus – członek prezydium ds. szkoleniowych
  5. Marek Homa – członek prezydium ds. futsalu i piłki kobiecej
  6. Wacław Waliczek – członek prezydium ds. dyscypliny
  7. Paweł Lewkowicz – członek prezydium ds. rozgrywek