Komunikaty

KOMUNIKAT NR 57/2023

16/11/2023 21:49

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Komunikatu Podokręgu Bielsko Biała z 16 listopada br., dotyczącego rozgrywek Bielsko Biała.