Komunikaty

KOMUNIKAT NR 55/2023

9/11/2023 23:37

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Komunikatu Podokręgu Bielsko Biała z 9 listopada br., dotyczącego rozgrywek Bielsko Biała.