Komunikaty

KOMUNIKAT NR 50/2023

27/10/2023 00:09

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Komunikatu Podokręgu Bielsko Biała z 26 października br., dotyczącego rozgrywek Bielsko Biała.