Prezydium

  1. Roman KUBIENIEC - Prezes
  2. Wojciech WALIGÓRA - Wiceprezes
  3. Zbigniew SUWAJ - Sekretarz
  4. Henryk BAŚCIK - Członek
  5. Jarosław ROZMUS - Członek
  6. Paweł LEWKOWICZ - Członek
  7. Wacław WALICZEK - Członek