Podokręg

Komunikat Nr 28/2021

1/09/2021 18:12

Prosimy o zapoznanie się z treścią Komunikatu Podokręgu Bielsko Biała z dnia 31 sierpnia 2021r. dotyczącego propozycji podziału grup dziecięcych.