Podokręg

ZGŁOSZENIE DRUŻYN SENIORSKICH

28/06/2021 11:18

Komisja ds. Rozgrywek wyznacza termin składania wniosków o przystąpienie do klasy A i B oraz do Pucharu Polski.


Ostateczny termin: 17.07.2021 (sobota)

We wniosku prosimy uwzględnić:

- osobę do kontaktu

- aktualny adres e-mail