Podokręg

LICENCJE KLUBOWE

4/05/2021 08:26

Rusza proces licencyjny dla klubów Klasy Okręgowej, A, B, C i klubów młodzieżowych na sezony 2021/2022 i 2022/2023.


Zgodnie z ustaleniami Konwentu Prezesów Podokręgów kluby składają oryginały dokumentów w macierzystych Podokręgach: 
- kluby Klasy Okręgowej do dnia 14 maja 2021 r.,
- kluby Klasy A, B, C oraz kluby młodzieżowe do 30 maja 2021 r.
 
Opłatę za licencję kluby uiszczają na konto główne Śląskiego ZPN - nr 97 1020 2313 0000 3502 0119 9827, a dowód wpłaty musi być dołączony do wniosku.
 
Jeśli klub nie posiada wymaganej liczby drużyn młodzieżowych - dwóch Klasa Okręgowa, jednej Klasa A - to musi podpisać stosowną umowę na szkolenie młodzieży z innym podmiotem zajmującym się wyłącznie szkoleniem młodzieży, który może zawrzeć umowę tylko z jednym Wnioskodawcą (w załączeniu wzór).