Aktualności

KOMUNIKAT NR 2 PREZESA ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

24/03/2020 19:22

Szanowni Państwo,

W związku z nowymi ograniczeniami, które zostały wprowadzone przez Rząd Polski w dniu 24 marca 2020 r.,
Zebrania Klubów w Podokręgach:

 


Bielsko – Biała – 03.04.2020

Żywiec – 04.04.2020

Rybnik – 06.04.2020

Lubliniec – 07.04.2020

zostają odwołane.

 

Nowe terminy Zebrań Klubów w w/w Podokręgach zostaną ustalone po ustabilizowaniu się sytuacji w kraju.

W obecnej sytuacji to życie i zdrowie są najważniejsze, dlatego dbajcie o siebie i zgodnie zaleceniami - zostańcie w domu.

 

Prezes

Śląskiego Związku Piłki Nożnej

(-) Henryk Kula